top of page

LEKTORSKÁ ČINNOST

Lektoruji hlavně témata související s dětmi, s přístupem k výchově, s problémovým chování. Dále týkající se traumat, sociálně-patologických jevů, závislostí a vyhoření. Zpracuji Vám vzdělávání na míru cílové skupiny. Zásadní pro mě je užitečnost pro posluchače.

Příklad témat
 • Poruchy attachmentu 

 • Děti s poruchami attachmentu ve škole 

 • Zpracování historie dítěte 

 • Kontakt s biologickou rodinou

 • Přístupy ve výchově dítěte

 • Trauma a jeho zpracování

 • Jak mluvit s dětmi 

 • Látkové a nelátkové závislosti

 • Práce s rodinou

 • Syndrom vyhoření

 • a další ...

Vzdělávám děti, dospělé i odborné pracovníky různých institucí:

 • sociální pracovníky

 • učitele

 • pěstouny

 • rodiče

 • zájmové skupiny

 • širokou veřejnost

Napište si o vzdělávání

Děkuji za zprávu, brzy se Vám ozvu!

bottom of page