top of page

OBLASTI SPECIALIZACE

Děti a dospívající

Problémy s chováním, v interakcích s druhými, s agresivitou, s dodržováním pravidel a hranic, se lhaním, se školou, se sebou samým, s příjmem potravy, s respektem autorit, s útěky, se sebeubližováním a další.

Dospělí

Terapeutické poradenství pro různé poruchy a problémy: úzkosti, deprese, fóbie, traumata, problémy v zaměstnání, partnerské a rodinné problémy a jiné.

Náhradní rodinná péče

Podpora rodin a dětí v adopci a pěstounské péči. Řešení témat související zejména s:

 • deprivací a traumaty dítěte,

 • poruchou attachmentu,

 • kontaktem s biologickou rodinou dítěte,

 • zpracování historie

 • přechodem  dítěte do jiné rodiny,

 • spoluprací s institucemi,

 • celým rodinným systémem.

Po rozvodová/rozchodová péče

Pomoc v řešení vhodného nastavení péče o děti po rozvratu rodiny. Tvorba rodinného plánu a možnosti do budoucna. Posudky a zprávy k OSPODu a soudům. Podpora jednotlivých členů rodiny. 

Můj přístup

Mým základním terapeutickým náhledem je systemický přístup založený na konstruktivistickém východisku. Zásadní principy, které také používám při své práci jsou:

 • nedirektivní spolupráce,

 • partnerský přístup namísto expertního,

 • individuální řešení pro každého,

 • respekt ke klientovi.

Více zde.

Dalším užívaným přístupem je Dyadická vývojová psychoterapie založená na teorii attachmentu. Léčba poruch vztahové vazby může probíhat jak u dětí, tak u dospělých.

Více v publikaci zde.

Ostatní používané přístupy jsou: Theraplay, Terepie hrou, Filiální terapie a senzomotorická stimulace.

Základním vodítkem pro jakoukoliv práci s lidmi mi je dovednost reflexe, navázání dobrého vztahu a zdravý "selský" rozum.

Objednejte se

Děkuji za zprávu, brzy se Vám ozvu!

Můj přístup
bottom of page